Wat is het Code Rood Netwerk?

Code Rood Netwerk functioneert op dit moment als een onofficieel netwerk om ongedocumenteerden bij te staan om die op straat moeten overleven omdat ze niet in een gemeentelijk opvang geplaatst kunnen worden. Het is een bundeling van non-profit organisaties, die ieder eigen achterban en knowhow inbrengen, van opvangplekken tot campagne voeren.

Zo signaleert net Code Rood Netwerk nu een toename van kwetsbare ongedocumenteerde mensen in Amsterdam, die niet in aanmerking komen voor gemeentelijke nachtopvang, ondanks de 24-uurs regeling van de gemeente. In deze noodsituaties bundelt het Netwerk de verschillende organisaties, om zo minder langs elkaar heen te werken en knowhow te delen. Knelpunten worden zo structureler aangepakt en zichtbaar gemaakt, met name richting overheid en gemeente.

Code Rood Netwerk heeft de intentie om een stichting op richten, om het netwerk van organisaties en burgers die zich inzetten voor het waarborgen van de mensenrechten voor ongedocumenteerden in Nederland met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Hiermee hoopt Code Rood zich duidelijker te positioneren als Sociaal Netwerk in de stad en haar rol als humanitair vangnet beter te kunnen uitoefenen, daarmee vraag en aanbod duidelijker op elkaar af te kunnen stemmen.

We nemen niet de rol van overheid over, we spreken de overheid aan op de zorgplicht. We maken zichtbaar waar mensenrechten geschonden worden.

Email: coderoodnetwerk@gmail.com