Gemeente biedt geen onderdak aan dakloze ongedocumenteerden - Roep om hulp aan de stad

Apr 15, 2019

PERSBERICHT /// 15 april //

Afgelopen weekend kon de groep van 50 ongedocumenteerde dakloze jongeren en kwetsbare ouderen overnachten in een woongroep in Amsterdam Noord, nadat zij een week lang van kerk naar kerk waren getrokken. Vandaag om 9 uur staan zij weer op straat, zonder zicht op een plek om te overnachten. Code Rood Netwerk roept organisaties, particulieren en netwerken op om samen naar een oplossing te zoeken. Pakhuis De Zwijger faciliteert de brainstorm.

Sinds maandag 1 april staan 60 ongedocumenteerde, (zeer) kwetsbare, met name jonge mensen, waaronder 7 vrouwen, op straat. Zonder adequate toegang tot medische hulp, douche/toilet, voedsel, en onderdak. Wethouders Rutger Groot Wassink en Simone Kukenheim hebben vorige week laten weten dat deze groep de komende periode niet op steun van de gemeente kan rekenen. Ondanks dat er aan politieke oplossingen wordt gewerkt is het de komende periode aan de stad om deze mensen van onderdak te voorzien.

Code Rood Netwerk is een netwerk van organisaties die ongedocumenteerden bijstaan. Het netwerk bestaat o.a. uit Amsterdam City Rights, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Caritas Amsterdam, Stap Verder, betrokken burgers en verschillende stadskerken in de Amsterdamse Gemeente.

Pakhuis de Zwijger en Amsterdam City Rights organiseren daarom een hulpoverleg om te kijken wat organisaties, netwerken en particulieren in de stad voor deze groep kunnen doen. Via deze weg hoopt Code Rood Netwerk een (tijdelijk) locatie te vinden voor deze groep in bijvoorbeeld hotels, sportzalen, kerken of leegstaand vastgoed. Ook is grote behoefte aan douches en wasserettes en moet deze groep natuurlijk gevoed en ondersteund worden.

Amsterdam City Rights is een onafhankelijke denktank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo en komt op voor hun mensenrechten zoals het recht op onderdak, onderwijs, zelfontplooiing, kortom: het recht op een menswaardig bestaan.

Meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/recht-op-onderdak-en-zorg/